TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG
Ngày nay, vị thế của thương hiệu đóng một vai trò quang trọng đối với sự thành, bại của một Doanh nghiệp. Một thương hiệu thành công phải tạo được "sự chấp nhận về mặt nhận thức (brand perception)" của công chúng (đối tượng Khách hàng mục tiêu) đối với nó, có nghĩa bạn phải liên kết những "giá trị cốt lõi (vô hình và hữu hình) của thương hiệu" đi vào tâm trí người tiêu dùng (consumer mind) trong đó truyền thông được xemnhư công cụ hiệu quả và tối ưu nhất.

Chúng tôi, BRANDid hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo (creativity) và truyền thông (media) thương hiệu. Hơn mười năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi giúp khách hàng bằng việc cung cấp các giải pháp truyền thông sáng tạo và hiệu quả nhằm xây dựng "brand perception" trong tâm trí người tiêu dùng.

Ưu điểm của chúng tôi là một đội ngũ chuyên viên sáng tạo và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Bất kỳ một yêu cầu nào của Khách hàng dù là nhỏ nhất đều được chúng tôi tôn trọng, các tư vấn cơ bản là miễn phí và nhiệt tình như nhau với triết lý "phục vụ vì lợi ích tốt nhất cho Khách hàng".